Festivaly, jarmoky...

Fiľakovo 2019

Fašiangy 2019 - Lučenec

Koliesko 2018 Kokava nad Rimavicou
Mitrovanie 2018 Veľké Teriakovce
Deň detí Fiľakovo
Gemerský folklórny festival 2018 Rejdová