Anna Agócsová
Hajnáčka 19
98 033 Hajnáčka
IČO: 30191700
IČ DPH: SK1020594795
anna.agocsova@gmail.com
+421 908 932 318